Denmark has stolen children from their foreigner parents

Sunday, August 05, 2007

Cazul Jersild vs. Danemarca

O chestiune distinctă – care poate apărea în raport de presă - este cea a publicării/difuzării unor interviuri al căror conţinut ar fi apreciat de organele de urmărire penală sau de instanţele de judecată drept “propagandă în favoarea statului totalitar”. În acest sens, este relevantă decizia Curţii Europene în cazul Jersild vs. Danemarca, unde Curtea a decis că nu răspunde „necesităţii într-o societate democratică” restrângerea libertăţii de exprimare a ziaristului care a ales modalitatea interviului (difuzat apoi la televiziune) pentru a informa publicul cu privire la o chestiune de interes general, şi anume, existenţa atitudinilor rasiste şi prezentarea autorilor unui astfel de discurs şi comportament. În speţă, jurnalistul a luat un interviu membrilor unei grupări de tineri extremişti şi a difuzat pe postul de televiziune afirmaţiile rasiste şi xenofobe ale acestora. Reţinând că scopul urmărit de ziarist la realizarea interviului nu a fost de a propaga idei rasiste, ci de a expune public problematica specifică discriminării, aflată deja în atenţia opiniei publice, Curtea a decis: „Informaţiile exprimate pe baza unor interviuri, editate sau nu, constituie unul dintre cele mai importante mijloace prin care presa poate să-şi joace rolul vital de ‚câine de pază’. Pedepsirea unui ziarist pentru că sprijină răspândirea afirmaţiilor făcute de o altă persoană într-un interviu ar stânjeni serios contribuţia presei la discutarea chestiunilor de interes public…”. Chiar dacă acest caz priveşte discursul rasist, principiul referitor la publicarea/difuzarea unor interviuri cu un conţinut contrar principiilor democraţiei este aplicabil ori de câte ori jurnalistul, cu bună credinţă, intenţionează să informeze publicul asupra existenţei unor astfel de comportamente, discursuri şi persoane.

1 comment:

Victor said...

Draga Alexandru,
Cum asi reusi sa citesc PT de Victor Moldovan?
Locuiesc in SUA,dar asi compensa toate cheltuielile cuiva ce mi-ar trimite-o macar spre citire.
La fel,ma intereseaza totul ce este scris despre ea in engleza.
Cu stima Victor Grama(Chishinau).