Denmark has stolen children from their foreigner parents

Saturday, July 14, 2007

Constituţia Danemarcei

Constituţia Danemarcei, alcătuită din 89 de articole (secţiuni), grupate în 11 părţi, este legea supremă a Danemarcei.
Danemarca este o monarhie constituţională. Puterea legislativă aparţine monarhului (care este şi conducătorul statului), şi Parlamentului (Folketinget), alcătuit din 179 membri. Puterea executivă este exercitată de monarh prin intermediul miniştrilor, conduşi de un Prim Ministru. În sistemul juridic danez nu există curţi constituţionale; toate curţile se pot pronunţa asupra constitutionalităţii legilor.
Constituţia Danemarcei este inspirată de constituţiile Belgiei şi Norvegiei.
Revizuirea Constituţiei porneşte de la propunerea Parlamentului, cu acceptul Guvernului, fiind supusă votului Electoratului.

Istoric
  • 2 iunie 2006: revizuirea succesiunii la tron.
  • 5 iunie 1953: revizuirea Constituţiei stabileşte un parlament unicameral (Folketinget). De asemenea permite accesul femeilor la tron precum şi aderarea la organizaţii internaţionale, cum sunt Naţiunile Unite şi mai târziu Uniunea Europeană.
  • 10 septembrie 1920: revizuire minoră a Constituţiei; reuniunea cu Schleswig-ul de Nord.
  • 5 iunie 1915: revizuirea Constituţiei, femeile şi personalul de serviciu au drept de vot. Această modificare a constituţiei a intrat în vigoare după terminarea Primului Război Mondial (1918).
  • 28 iulie 1866: revizuirea Constituţiei, dă monarhului dreptul să influenţeze alegerile din Landstinget şi un loc în Consiliul de Stat.
  • 5 iunie 1849: noua constituţie stabileşte monarhia constituţională şi un Parlament bicameral – Rigsdag format din cele două camere Landstinget and Folketinget.
  • 14 noiembrie 1665: 'Legea Regelui' (Kongeloven), bazată pe o monarhie absolutistă, este una dintre cele mai vechi documente constituţionale europene.
Constituţia Danemarcei poate fi consultată în engleză şi daneză.

No comments: